Operacije ukrcaja / iskrcaja, izleti, lučka agentura i opskrba

Morska i riječna krstarenja – doživite ljepote europskih destinacija

Doživite ljepote Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Madžarske, Srbije i Albanije na morskim i riječnim krstarenjima.

Za brodske kompanije pružamo usluge operacije ukrcaja / iskrcaja  putnika, izlete na morskim i riječnim krstarenjima, lučke agenture te opskrbe brodova.