Osnovni podaci

PUNI NAZIV PODUZEĆA

Gulliver Destination Management Company d.o.o. za turizam i usluge, turistička agencija

SKRAĆENI NAZIV PODUZEĆA

Gulliver Destination Management Company d.o.o.

VLASNIČKA STRUKTURA

100% privatno vlasništvo

MATIČNI BROJ KOMPANIJE

090034481 

OIB

05162368387

SJEDIŠTE UPISANO U SUDSKI REGISTAR

Trgovački sud u Dubrovniku Tt-20/202-6

NADLEŽNO TIJELO ZA SLUŽBENI NADZOR

Državni inspektorat, Turistička inspekcija
Adresa: Šubićeva 29, 10000 Zagreb

ŽIRO RAČUN

Agram banka d.d. Zagreb IBAN HR0424810001129002532 

TEMELJNI KAPITAL

20.000,00 kn uplaćen u cijelosti / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

UPRAVA

Goran Hrnić, Maro Saulović

VODITELJ POSLOVA

Maro Saulović, odgovorna osoba u pravnoj osobi
Kontakt: info@gulliver-dmc.hr
Ovlaštenja voditelja poslova su definirana sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu.

KONTAKTI

E-mail: info@gulliver-dmc.hr
Telefon: +385 (0)20 301500

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak - Petak: 08:00 - 16:00

PODNOŠENJE PISANIH PRIGOVORA

Svi prigovori se mogu podnijeti na mail voditelja poslova: info@gulliver-dmc.hr

NAČIN PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov, br. 41/14), obavještavamo Vas da, ukoliko imate primjedbe na kupljene proizvode ili pruženu uslugu, pisani prigovor možete predati voditelju prodajnog objekta te će Vam bez odgađanja primitak prigovora biti pisano potvrđen. 

Na Vaš prigovor odgovoriti ćemo u pisanom obliku u roku od 15 dana od zaprimanja istog.